GES 24 Group

Objektová ostraha

Objektová ostraha je složitým a, kterým se zajišťuje technické a personální zajištění ostrahy objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení, resp. zničení, poškození nebo jakékoliv utajované a citlivé skutečnosti bylo eliminováno na minimum. Žijeme v době, kdy je jakékoliv napadení, ať již teroristické nebo kriminální, velice reálné a odůvodnitelné. Důvodů je celá řada: od náboženských, přes ideologické, militantní, kriminální až po ryze zištné důvody.

Úkolem pracovníků ostrahy objektu je střežit chráněné objekty, preventivně působit ve všech oblastech, které s bezpečností souvisejí (protipožární ochrana, BOZP apod.), analyzovat výstupy bezpečnostních technologií, operativně a hlavně účinně zasahovat při běžných problémech i při mimořádných událostech a reagovat na signály.