GES 24 Group

Kontrolní nákupy na prodejnách

Cílem kontrolních nákupů je odhalování závažnější trestné činnosti (zboží s vyšší nominální hodnotou) a snahy o činnost ve vztahu kontrolní pracovník – pokladní. Našim cílem je kontrolovat a eliminovat možnost záměny zboží ve standartních obalech – nedůsledností pokladní (zboží stejné značky v rozdílné hodnotě) kamuflované v jiném obalu atd. Při kontrolních nákupech testujeme bdělost a odbornou připravenost zaměstnanců klienta.